C | Vito-Transporter 113 CDI, Kasten, 3 Sitzer

Stundentarif Mo.-Fr. 2 Std. 23 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 30 Km

Stundentarif Mo.-Fr. 3 Std. 35 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 50 Km

Stundentarif Mo.-Fr. 4 Std. 39 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 50 Km

Nachttarif Mo.-Fr. 35 €

(17:00-7:00 Uhr) zzgl. Km

Tagespreis Mo.-Do. 42 €

(7:00-7:00 Uhr) zzgl. Km

Tagespreis Fr., Sa.*, So.*, Feiertag* 58 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr) zzgl. Km

pro Km 0,17 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr)

Tagespreis inkl. 1000km 155 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr)

D | Sprinter-Transporter 213 CDI, Kasten, 3 Sitzer

Stundentarif Mo.-Fr. 2 Std. 30 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 30 Km

Stundentarif Mo.-Fr. 3 Std. 39 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 50 Km

Stundentarif Mo.-Fr. 4 Std. 45 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 50 Km

Nachttarif Mo.-Fr. 39 €

(17:00-7:00 Uhr) zzgl. Km

Tagespreis Mo.-Do. 49 €

(7:00-7:00 Uhr) zzgl. Km

Tagespreis Fr., Sa.*, So.*, Feiertag* 65 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr) zzgl. Km

pro Km 0,20 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr)

Tagespreis inkl. 1000km 179 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr)

E | Maxisprinter-Transporter 313/316 CDI, Kasten, 3 Sitzer

Stundentarif Mo.-Fr. 2 Std. 35 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 30 Km

Stundentarif Mo.-Fr. 3 Std. 45 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 50 Km

Stundentarif Mo.-Fr. 4 Std. 52 €

(mögl. von 7:00-18:00 Uhr) inkl. 50 Km

Nachttarif Mo.-Fr. 43 €

(17:00-7:00 Uhr) zzgl. Km

Tagespreis Mo.-Do. 55 €

(7:00-7:00 Uhr) zzgl. Km

Tagespreis Fr., Sa.*, So.*, Feiertag* 69 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr) zzgl. Km

pro Km 0,23 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr)

Tagespreis inkl. 1000km 195 €

(7:00/7:30*-7:00 Uhr)